Politiek en Poëzie

Politiek en poëzie: een sterk duo.
Suheir Hammad beheerst dit ambacht

Haar ouders vluchtten uit Palestina naar Amerika toen zij 5 jaar was.
Over haar eerste levensjaren en over deze reis herinnert zij zich weinig. Het voorafgaande geweld is haar wel bijgebleven.
De teksten uit de Koran, waarmee zij opgroeit, omschrijft zij als ‘de meest perfecte poëzie van de wereld’. Met haar poëzie wil zij een positieve verandering te weeg brengen.

Generaties oorlogsslachtoffers

Suheir kruipt in je met haar indringende, ritmische dichtregels. Ik ‘voel’ wat zij zegt. Misschien door mijn eigen ervaringen als dochter van ouders die naar Nederland zijn uitgeweken.
We weten dat het voor ouders in crisis(oorlogs)situaties erg moeilijk is om over emoties te praten. Dit wordt vermeden. Nu weten we (en het is officieel erkend) dat dit ‘niet praten’ diepe sporen van onzekerheid en angst bij kinderen kan achterlaten (InnerlijkKindWerk ).

Crisis(oorlogs)ervaringen moeten doorbroken worden. Dit doorbreken kan drie/vier generaties duren.
Suheir doorbreekt het zwijgen. Zij neemt stelling. Zij geeft haar publiek de mogelijkheid om zelf krachtiger te worden. Om de door haar opgeroepen beelden door te geven aan anderen. Daarom ben ik blij haar gevonden te hebben. Zo kan ik u met haar in contact brengen. Werken aan vrede is praten over oorlog.