Over VVIB

Deze blog is ontstaan uit de stichting Vrouwen Vredesinitiatieven In Beeld (VVIB). Zeer betrokken, inspirerende vrouwen en mannen hebben hieraan jaren vrijwillig meegewerkt. De stichting is echter opgeheven.
Veel video’s die op de oude website van VVIB stonden, zijn in deze nieuwe blog opgenomen. Hierdoor zijn sommige beelden van jaren geleden. Maar ze blijven actueel.

Op internet zoeken wij naar video/filmmateriaal over vooral vrouwen die werken aan vrede. Onvermijdelijk komen wij hierbij soms hun boosheid, frustratie, angst en verdriet tegen. Maar aan de andere kant zijn hun kracht, visie en doorzettingsvermogen indrukwekkend om te zien. Kijk bijvoorbeeld eens naar Tegla Loroupe.

Deze beelden bundelen en categoriseren wij. Zij inspireren ons, laten ons zien wat er allemaal mogelijk is; zij geven ons hoop en kracht. Wij maken deze vrouwen zichtbaar.

Waarom deze blog?

Dagelijks zien wij via de sociale media allerlei vormen van geweld. Ik ben bevoorrecht: ik heb geen ervaring met geweld. Wel komt elke keer bij mij de vraag op: hoe ervaren oorlogsslachtoffers en overlevenden deze stortvloed aan ellende? Mijn moeder, die WOII heeft meegemaakt, zat soms met gebalde vuisten naar de televisie te kijken.
Op mijn manier ga ik op zoek naar mensen die zich niet neerleggen bij oorlog en geweld. Mensen die opkomen voor vrede: een mensenrecht.

Visie

Wat is Vrede?
Zoveel mensen, zoveel formuleringen over vrede.
Voor deze blog worden de volgende gedachten over vrede gebruikt:

 • Vrede is een Mensenrecht
 • Vrede is mensenwerk
 • Vrede is een individueel proces: het begint bij jezelf
 • Vrede begint met het onvoorwaardelijk respect voor het individu
 • Vrede is niet alleen de afwezigheid van oorlog en/of geweld
 • Vrede is een werkwoord
 • Vrede wordt in positieve termen gedefinieerd als een heilzame toestand van rust en harmonie, of in negatieve termen als afwezigheid van stoornis, twist of strijd.

Wij willen vrede zichtbaar maken vanuit de persoonlijke visie van mensen. We laten ons inspireren door vooral vrouwelijke toepassingen voor hun invulling van vrede. Om deze beelden voor zich te laten spreken, wordt door de schrijver(s) van deze blog weinig persoonlijke toevoegingen gedaan.

Door veel te kijken naar video’s over vredesinitiatieven valt er een rode draad te ontdekken. Deze vrouwen vertellen ons wat belangrijk is voor vrede:

 • Speel je eigen rol en neem je eigen verantwoordelijkheid
 • Overwin je angst
 • Kom terug in je kracht
 • Kom met jezelf in contact
 • Herwin je zelfrespect
 • Gebruik je talenten
 • Werk samen!
 • Communiceer

Dit zijn allemaal individuele processen.
Hierbij moet ik denken aan een citaat van Jean de Boisson, Nederlands schrijver (pseudoniem van C. Buddingh) ‘Wie in vrede wil leven, moet zichzelf vaak geweld aandoen.

Rol media

Mijn redenering is dat oorlog uitstekende verhalen oplevert, maar dat vrede schrale lectuur is.” (T. Hardy, auteur)

Deze oneliner is zo herkenbaar.
Naast het door mannen verrichte vredeswerk zetten ook miljoenen vrouwen zich al generaties lang in voor vrede. Zij doen dit als individu of binnen organisaties. Het zichtbaar maken van deze vredesinitiatieven door vrouwen is belangrijk om een verandering in de manier van denken over vrede te stimuleren. Helaas is het voor initiatiefneemsters vaak moeilijk om aandacht voor hun acties te krijgen.

Doel

 • Het verzamelen van video- en filmbeelden over (nog onzichtbare) vredesinitiatieven door vrouwen
 • Deze beelden toegankelijk maken voor een breed publiek
 • We ontkomen er niet aan dat politiek, cultuur en religie belangrijke onderwerpen zijn. Het leveren van een geweldloze bijdrage aan vrede met respect voor politieke, culturele en religieuze overtuigingen is voor ons belangrijk

Want vrede kan pas vrede genoemd worden wanneer het de gehele mensheid betreft.

Contact

Vrouwen Vredesinitiatieven In Beeld (VVIB)
Coty ten Cate
Martha ten Bokkel Huinink
info@vvib.nl